White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis

Palo Alto, January, 06, 2012